ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเสริมสร้างศักกยภาพสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาด้านทักษะสำคัญที่เป็นที่ต้องการของการทำงาน (soft skill) ในศตวรรษใหม่

Read more

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบจัดการเรียนการสอนภาษาจีนผ่านการใช้งานแพลตฟอร์มการศึกษาน์ (Cloud) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา

Read more
thThai