ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าชุดฝึกเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเพื่อการบริหารจัดการและการดำเนินงาน Lean IOT

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเฟืองสะพานอัจฉริยะ (ZERO BACKLASH RACK) และโปรแกรมจำลองการทำงานพร้อมระบบกล้อง VISION

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเสริมสร้างศักยภาพสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาด้านทักษะสำคัญที่เป็นที่ต้องการของการทำงาน (soft skill) ในศตวรรษใหม่ (วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา)

Read more
thThai