Rodsak

Author's posts

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติการ-ประจำปีงบประมาณ-2561

แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ (ระยะ ๕ ปี)

แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประจำปี …

Continue reading

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานปกครอง)

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู

ประกาศ การมอบตัวและลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ต่อเนื่อง)

img064  img065  img066  img067  img068  img069

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู

วิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2104-2002 ครูสุริยันต์ รักพวก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  …

Continue reading

วิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3105-1003 ครูเอกนริน พลาชีวะ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13_-Pow …

Continue reading

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู

ข้ามไปยังทูลบาร์