Rodsak

Author's posts

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

scan0507Download

แบบฟอร์มกรอกข้อมูล

1.แบบฟอร์มกรอกข้อมูลหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับ กศน. โครงก …

Continue reading

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 2)

scan0506Download

ข่าวประชาสัมพันธ์งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ๒๕๖๑

คำสั่งDownload ลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ ๒-๒๕๖๑D …

Continue reading

ประกาศ เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

scan0505Download

แจ้งเรื่อง-ลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียน 2-2561

แจ้งเรื่อง-ลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียน-2-2561Download

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

scan0500

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

scan0481

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

scan0479

ข้ามไปยังทูลบาร์