ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อห้องเรียนแบบสร้างสรรค์ความรู้ด้วยปัญญา (Constructionism) เพื่อรองรับนโยบายการศึกษา 4.0

Read more

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง ประกาศ ประชาวิจารณ์ ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ห้องเรียนแบบสร้างสรรค์ความรู้ด้วยปัญญา

Read more
thThai