Rodsak

Author's posts

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

 เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี เข้าศึกษาต่อระ …

Continue reading

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ เอกสารประกอบการสอนวิชา ดิจิตอลประยุกต์ รหัสวิชา 3104-1003 ครูเชษฐา เจริญสุข แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

Download

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563 Dow …

Continue reading

ฟอร์มโครงการปี งบประมาณ พ.ศ.2563

Download

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ Dow …

Continue reading

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน …

Continue reading

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้ง …

Continue reading

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด …

Continue reading

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่ …

Continue reading

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมการเขียนแผนธุ …

Continue reading

ข้ามไปยังทูลบาร์