มี.ค. 08

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการงบประมาณ 2561

มี.ค. 07

ประกาศ..เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560

scan0464

มี.ค. 07

ประกาศ..เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560

scan0463

มี.ค. 07

แจ้ง..เปลี่ยนเดือนปฐมนิเทศ ทั้งระดับ ปวช.1 และ ปวส.1

มี.ค. 02

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2561

มี.ค. 02

งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา

ก.พ. 28

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียน

ก.พ. 20

รับสมัครเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและเจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา รับสมัครเจ้าหน้ าที่งานทะเบียนและเจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

ก.พ. 16

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560

scan0448

scan0449

scan0450

scan0461

scan0462

ม.ค. 30

รับสมัครเจ้าหน้าที่งานทะเบียน

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา รับสมัครเจ้าหน้าที่งานทะเบียน

ข้ามไปยังทูลบาร์