Category: ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมบนโมบาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

scan0566Download

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เอกสารแนบDownload

ประกาศ ขอยกเลิกประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสารแนบDownload

ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมบนโมบาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

scan0563Download scan0564Download

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เอกสารแนบDownload

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมบนโมบาย

scan0561Download

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (รอบ๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ต่อเนื่อง) ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครนักศึกษาโควต …

Continue reading

ประกาศ!! นักเรียนที่มาสมัครเรียนเพื่อเข้าเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ให้มาดูรายชื่อสอบ 25 ม.ค. 2562 (ช่างที่ต้องสอบ ช่างยนต์ ช่างกลระบบปกติ และ ช่างไฟฟ้า ระดับ ปวช.) ส่วนสาขาที่ไม่ได้สอบมารับซองมอบตัวในวันที่ 25 ม.ค. 2562 ได้เลย และเตรียมมอบตัวในวันอาทิตย์ที่ 10 ก.พ. 2562

ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมบนโมบาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

scan0558Download scan0559Download

ข้ามไปยังทูลบาร์