Category: ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง(ครูอัตราจ้าง)

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู

รับสมัครDownload รับสมัคร ต่อDownload

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องวัดความหยาบผิวและรูปทรงของชิ้นงาน (Surface Roughness/Contour Measuring Machine) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

scan0556Download

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหาร (หอประชุมชั้น 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

scan0554Download

ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างชิ้นงานนวัตกรรมใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

scan0553Download

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องมือวัดขนาด 3 มิติแบบ CNC (CNC Coordinate Measuring Machine) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

scan0549Download

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

scan0547Download

ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาปีการศึกษา 2562

ประกาศ แบบฟอร์มใบสมัคร ป.ตรี 1.ใบสมัครป.ตรีสาขาเทคโนโลยีการเชื่อม(ต่อเนื่อง) คนมีงานทำ 1.ใบสมัครป.ตรีสาขาเทคโนโลยีการเชื่อม(ต่อเนื่อง) โควตา นักศึกษาเรียนดี (เกรดเฉลี่ย 3.00)

ใบสมัครป.ตรี (เทคโนโลยีการเชื่อม)กลุ่มคนทำงานDownload ใ …

Continue reading

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมบนโมบาย

scan0545Download

ข้ามไปยังทูลบาร์