Category: ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครู)

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตำแหน่ง คนงาน )

เอกสารแนบDownload

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ( ครูอัตราจ้าง )

แอกสารแนบDownload

ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีประสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบDownload

ประกาศ ประชาวิจารณ์ ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีประสาน

ประกาศDownload คุณลักษณะDownload

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครู

แอกสารแนบDownload

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารแนบDownload

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสืื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบDownload

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2562

เอกสารแนบDownload

ประกาศ ประกวดราคาซื้อสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษา (วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบDownload

ข้ามไปยังทูลบาร์