Category: ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ …

Continue reading

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563 Dow …

Continue reading

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ Dow …

Continue reading

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน …

Continue reading

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้ง …

Continue reading

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด …

Continue reading

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่ …

Continue reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเ …

Continue reading

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครู)

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตำแหน่ง คนงาน )

ข้ามไปยังทูลบาร์