ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา ๒๐๖ (ช่างไฟฟ้ากำลัง) รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (เจ้าหน้าที่) เลขที่ตำแหน่ง ๓๓๔๘ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

Read more

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

Read more

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง การเลื่อนกำหนดวัน เวลาในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา   Download

Read more
thThai