Category: งานบุคลากร

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ( ครูอัตราจ้าง )

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครู

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ ขอยกเลิกประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง(ครูอัตราจ้าง)

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู

ข้ามไปยังทูลบาร์