Category: งานบุคลากร

คำสั่ง เอกสารอ้างอิง

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานปกครอง)

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานปกครอง)

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการงบประมาณ 2561

ข้ามไปยังทูลบาร์