Category: งานบุคลากร

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครู)

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตำแหน่ง คนงาน )

เอกสารแนบDownload

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ( ครูอัตราจ้าง )

แอกสารแนบDownload

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครู

แอกสารแนบDownload

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

เอกสารแนบDownload

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เอกสารแนบDownload

ประกาศ ขอยกเลิกประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสารแนบDownload

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เอกสารแนบDownload

ข้ามไปยังทูลบาร์