Category: งานบุคลากร

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เอกสารแนบDownload

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง(ครูอัตราจ้าง)

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู

รับสมัครDownload รับสมัคร ต่อDownload

คำสั่ง เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิงครูอภิชาติ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานปกครอง)

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานปกครอง)

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู

ข้ามไปยังทูลบาร์