เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนากำลังคนตามความต้องการของภาคประกอบการ ในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

ใส่ความเห็น

thThai