เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนากำลังคนตามความต้องการของภาคประกอบการ ในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

Leave a Reply

en_USEnglish