Skip to toolbar

ฟอร์มโครงการปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจให้กับนักเรียน-นักศึกษา และประกวดการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีการประสาน (MIG)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทฤษฎีและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีการประสาน (MIG)

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2563

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

en_USEnglish
thThai en_USEnglish