ประกาศ ประชาวิจารณ์ ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาด้านทักษะที่เป็นที่ต้องการของการทำงาน (soft skill)

Leave a Reply

en_USEnglish