ข้ามไปยังทูลบาร์

Category: ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

แบบฟอร์มโครงการปี 2562

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติการ-ประจำปีงบประมาณ-2561

แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ (ระยะ ๕ ปี)

แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2560-2564

เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูล

นายสมิทธ์ สุขขี หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล อีเมล์ smith@cstc.ac.th นายโรจศักดิ์ อุทัยศรี เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล

thThai
en_USEnglish thThai