Category: ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ 2562Download …

Continue reading

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาDownload

แบบฟอร์มโครงการปี 2562

แบบฟอร์มโครงการDownload

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบ …

Continue reading

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติการ-ประจำปีงบประมาณ-2561

แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ (ระยะ ๕ ปี)

แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประจำปี …

Continue reading

เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูล

นายสมิทธ์ สุขขี หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล อีเมล์ smith@cstc …

Continue reading

ข้ามไปยังทูลบาร์