ข้ามไปยังทูลบาร์

Category: ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฟอร์มโครงการปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

Download

ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Download

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

Download

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

Download

ปัญหาระบบเครือข่าย

เนื่องจาก ระบบเครือข่ายของสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ซึ่งเป็นแม่ข่ายของจังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นเส้นทางหลักของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราและสถานศึกษาอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Uninet มีปัญหา ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะสามารถใช้งานได้อีกเมื่อไร ทำให้ระบบเครือข่ายของวิทยาลัยต้องใช้เส้นทางสำรองที่มีความเร็วอินเตอร์เน็ตน้อยกว่าเครือข่ายหลัก และยังทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบอื่นๆได้อย่างสมบูรณ์เช่น ระบบ RMS,GFMIS เป็นต้น ทางศูนย์ข้อมูลฯจะติดตามและพยายามแก้ปัญหาการใช้งานให้มีน้อยที่สุด จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ฟอร์มโครงการปี งบประมาณ พ.ศ.2563

Download

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจให้กับ นักเรียน-นักศึกษา และประกวดการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ Download

ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จการศึกษาแล้ว ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

thThai
en_USEnglish thThai