ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง ประกาศ ประชาวิจารณ์ ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ห้องเรียนแบบสร้างสรรค์ความรู้ด้วยปัญญา

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าชุดฝึกเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเพื่อการบริหารจัดการและการดำเนินงาน Lean IOT

Read more
thThai