Rodsak

Author's posts

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

ประกาศ การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประจำปี 2562

เอกสารแนบDownload

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

เอกสารแนบDownload

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมบนโมบาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

scan0566Download

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เอกสารแนบDownload

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

ประการที่ 1 ข้อมูลสถานศึกษาDownload ประการที่ 2 บุคลากร …

Continue reading

ประกาศ ขอยกเลิกประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสารแนบDownload

ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมบนโมบาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

scan0563Download scan0564Download

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เอกสารแนบDownload

ข้ามไปยังทูลบาร์