ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง ประกวดราคาซื้อ พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษออนไลน์ คุณลักษณะ ภาษาอังกฤษออนไลน์ Download ประกาศประกวดราคา ภาษาอังกฤษออนไลน์ Download

Read more

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง การเลื่อนกำหนดวัน เวลาในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา   Download

Read more

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิล (ทอ.บ.) Download

Read more

การพัฒนาการบริหารอาชีวศึกษา : กรณีศึกษาความร่วมมือกับภาคประกอบการใน การจัดอาชีวศึกษาสาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

Download

Read more
thThai