แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครอง📍 ประจำปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563
  • ระดับ ปวส.2 (รอบเช้า 8.30-12.00)
  • ระดับ ปวช.3 (รอบบ่าย 13.00-16.00)

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563
  • ระดับ ปวช.2 (รอบเช้า 8.30-12.00)
  • ระดับ ปวส.1 (รอบบ่าย 13.00-16.00)

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563
ระดับ ปวช.1 (รอบเช้า 8.30-12.00)
– ช่างไฟฟ้ากำลัง
– ช่างช่างยนต์
– ช่างเชื่อมโลหะ
– สาขาเทคนิคการผลิต
ระดับ ปวช.1 รอบบ่าย (13.00-16.00)
– ช่างกลโรงงาน
– ช่างอิเล็คทรอนิกส์
– ช่างโทรคมนาคม
– เมคคาทรอนิกส์
– ช่างก่อสร้าง
😷😷เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
(COVID-19) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านให้ความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยมาทุกคน🙏🏻

ใส่ความเห็น

thThai