ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีการประสาน (MIG)

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2563

ใส่ความเห็น

thThai