ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง ประชาวิจารณ์ ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดปฏิบัติการสอนและเทคนิคระบบรถยนต์ไฟฟ้าแรงสูง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสอนและเทคนิคระบบรถยนต์ไฟฟ้าแรงสูง

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 

ใส่ความเห็น

thThai