ประกาศ ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหาร (หอประชุมชั้น 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 -16.30 น.)

ใส่ความเห็น

thThai