ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเสริมสร้างศักกยภาพสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาด้านทักษะสำคัญที่เป็นที่ต้องการของการทำงาน (soft skill) ในศตวรรษใหม่

ใส่ความเห็น

thThai