ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบจัดการเรียนการสอนภาษาจีนผ่านการใช้งานแพลตฟอร์มการศึกษาน์ (Cloud) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา

ใส่ความเห็น

thThai