ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาด้านทักษะสำคัญที่เป็นที่ต้องการของการทำงาน(soft skill)

ใส่ความเห็น

thThai