ประกาศคณะกรรมการ สมศ : กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและด้านการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2567-2571) (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม). 7 ธันวาคม 2566.

ใส่ความเห็น

thThai