ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือวัดขนาดด้วยระบบวิชั่น แบบ CNC (CNC Vision Measuring System)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดฝึกปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ

ประกาศ ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องมือวัดขนาด 3 มิติแบบ CNC (CNC Coordinate Measuring Machine) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 -16.30 น.)

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู

ประกาศ เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศ เรื่อง เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบฟอร์มโครงการปี 2562

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

แบบฟอร์มกรอกข้อมูล


1.แบบฟอร์มกรอกข้อมูลหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับ กศน. โครงการการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กำหนด ส่งรายวิชา วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ อีเมล์ kasetsun@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.094-9269526 อ.เกษตรสันต์ จันทรา


2.แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสรุปผลการสำรวจ อุปสงค์ – อุปทาน แรงงาน และข้อมูล อุปสงค์ – อุปทาน แรงงาน จังหวัด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว กำหนดส่งข้อมูล วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่ อีเมล์ kasetsun@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.094-9269526 อ.เกษตรสันต์ จันทรา

ข้ามไปยังทูลบาร์