ข้ามไปยังทูลบาร์

แบบสอบถามปัญหาการใช้ G Suite กับ Google Classroom

กรุณาตอบแบบสอบถาม https://forms.gle/RQViGNVHWHu2a9F56

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู

📌แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส. 1 ประจำปีการศึกษา 2563

✅ปฐมนิเทศ ระดับ ปวช.1 (วันที่ 29 มิถุนายน 2563)
– ช่างยนต์
– ช่างกลโรงงาน
– ช่างเทคนิคการผลิต
– ช่างเชื่อมโลหะ
– ช่างเมคคาทรอนิกส์
✅ปฐมนิเทศ ระดับ ปวช.1 (วันที่ 30 มิถุนายน 2563)
– ช่างไฟฟ้ากำลัง
– ช่างอิเล็กทรอนิกส์
– ช่างโทรคมนาคม
– ช่างก่อสร้าง
✅ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับ ปวส.1
(วันที่ 2 กรกฎาคม 2563) พร้อมกันทุกแผนกช่าง
** การแต่งกายให้ นักเรียน นักศึกษาแต่งกายชุดนักเรียนจากโรงเรียน หรือวิทยาลัยเดิม และให้มาโดยพร้อมเพียงกันเวลา 07.45 น.
** ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา ทุกคนต้องผ่านการคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid 19
** นักศึกษาทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยมาเข้าร่วมทุกคน🙏😷😷

📢แจ้ง นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ การปฐมนิเทศ และการตรวจสุขภาพ ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563

แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครอง📍 ประจำปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563
  • ระดับ ปวส.2 (รอบเช้า 8.30-12.00)
  • ระดับ ปวช.3 (รอบบ่าย 13.00-16.00)

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563
  • ระดับ ปวช.2 (รอบเช้า 8.30-12.00)
  • ระดับ ปวส.1 (รอบบ่าย 13.00-16.00)

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563
ระดับ ปวช.1 (รอบเช้า 8.30-12.00)
– ช่างไฟฟ้ากำลัง
– ช่างช่างยนต์
– ช่างเชื่อมโลหะ
– สาขาเทคนิคการผลิต
ระดับ ปวช.1 รอบบ่าย (13.00-16.00)
– ช่างกลโรงงาน
– ช่างอิเล็คทรอนิกส์
– ช่างโทรคมนาคม
– เมคคาทรอนิกส์
– ช่างก่อสร้าง
😷😷เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
(COVID-19) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านให้ความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยมาทุกคน🙏🏻
thThai
en_USEnglish thThai