ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

แบบฟอร์มกรอกข้อมูล


1.แบบฟอร์มกรอกข้อมูลหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับ กศน. โครงการการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กำหนด ส่งรายวิชา วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ อีเมล์ kasetsun@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.094-9269526 อ.เกษตรสันต์ จันทรา


2.แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสรุปผลการสำรวจ อุปสงค์ – อุปทาน แรงงาน และข้อมูล อุปสงค์ – อุปทาน แรงงาน จังหวัด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว กำหนดส่งข้อมูล วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่ อีเมล์ kasetsun@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.094-9269526 อ.เกษตรสันต์ จันทรา

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ๒๕๖๑

ประกาศ เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

แจ้งเรื่อง-ลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียน 2-2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

scan0500

บทเรียนออนไลน์ครูวัชระ

ข้ามไปยังทูลบาร์