แบบฟอร์มกรอกข้อมูล


1.แบบฟอร์มกรอกข้อมูลหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับ กศน. โครงการการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กำหนด ส่งรายวิชา วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ อีเมล์ kasetsun@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.094-9269526 อ.เกษตรสันต์ จันทรา


2.แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสรุปผลการสำรวจ อุปสงค์ – อุปทาน แรงงาน และข้อมูล อุปสงค์ – อุปทาน แรงงาน จังหวัด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว กำหนดส่งข้อมูล วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่ อีเมล์ kasetsun@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.094-9269526 อ.เกษตรสันต์ จันทรา

Leave a Reply

en_USEnglish