รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานเทคนิคยานยนต์ ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ (ปวส.) ระดับภาค ปีการศึกษา 2561

หมายเหตุ:ให้ทีมแข่งขันทุกทีมส่งรายชื่อผู้แข่งขันตัวจริง-สำรอง และครูคุมทีม ทางอีเมล์ monchai09@hotmail.co.th ภายใน 14 ธ.ค. 2561

Leave a Reply

en_USEnglish