Skip to toolbar

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ต่อเนื่อง) ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 (รับเพิ่มให้ครบตามจำนวน)

Leave a Reply

en_USEnglish
thThai en_USEnglish