ประกาศ ประกวดราคาซื้อสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษา (วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Leave a Reply

en_USEnglish