ประกาศ!! นักเรียนที่มาสมัครเรียนเพื่อเข้าเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ให้มาดูรายชื่อสอบ 25 ม.ค. 2562 (ช่างที่ต้องสอบ ช่างยนต์ ช่างกลระบบปกติ และ ช่างไฟฟ้า ระดับ ปวช.) ส่วนสาขาที่ไม่ได้สอบมารับซองมอบตัวในวันที่ 25 ม.ค. 2562 ได้เลย และเตรียมมอบตัวในวันอาทิตย์ที่ 10 ก.พ. 2562

Leave a Reply

en_USEnglish