Category: ฝ่ายวิชาการ

ประกาศ การมอบตัวและลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ต่อเนื่อง)

img064  img065  img066  img067  img068  img069

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2561

img055 img056 img057 img063

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบภาคทฤษฎีและสอบสัมภาษณ์ เข้าต่อระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการเชื่อม ประจำปีการศึกษา 2561

img050 img051 img052 img053

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา #เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ …

Continue reading

ข้ามไปยังทูลบาร์