Category: ฝ่ายวิชาการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

 เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี เข้าศึกษาต่อระ …

Continue reading

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ เอกสารประกอบการสอนวิชา ดิจิตอลประยุกต์ รหัสวิชา 3104-1003 ครูเชษฐา เจริญสุข แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

Download

เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา ๒๑๐๔-๒๐๐๒

Link Downloadhttps://drive.google.com/drive/folders/1ah …

Continue reading

บทเรียนออนไลน์ครูวัชระ

http://watchara.edsup.org/

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ เอกสารประกอบการสอนวิชางานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม รหัสวิชา 2103-2110 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ครูสุมิตร คชวงษ์ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

1ปกเอกสารการสอน 2คำนำ 3ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 4 …

Continue reading

วิชา คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ รหัส 2105-2101 ครูบรรพต จันทร์แดง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

คำนำ สารบัญ ปกเอกสารประกอบการสอน สอบปลายภาค หน่วยที่ 1 …

Continue reading

ประกาศ การมอบตัวและลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ต่อเนื่อง)

img064  img065  img066  img067  img068  img069

วิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2104-2002 ครูสุริยันต์ รักพวก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานวงจรไฟฟ้า หน่วยที่ 2 กฎของโอห์ …

Continue reading

วิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3105-1003 ครูเอกนริน พลาชีวะ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

Aหน่วยที่-1  Aหน่วยที่-2  Aหน่วยที่-3  Aหน่วยที่-4  Aหน …

Continue reading

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2561

img055 img056 img057 img063

ข้ามไปยังทูลบาร์