Category: ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู

ค่าหน่วยกิตนักเรียน-นักศึกษาระดับ ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 2561

ค่าหน่วยกิตนักเรียน-ปวช.23-ปวส.2-ภาคเรียนที่1-61

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการงบประมาณ 2561

ประกาศ..เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560

scan0464

ประกาศ..เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560

scan0463

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียน

รับสมัครเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและเจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา รับสมัครเจ้าหน้ าที่งานทะเบียน …

Continue reading

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนั …

Continue reading

รับสมัครเจ้าหน้าที่งานทะเบียน

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา รับสมัครเจ้าหน้าที่งานทะเบียน

ข้ามไปยังทูลบาร์