Category: งานทะเบียน

ประกาศ!! นักเรียนที่มาสมัครเรียนเพื่อเข้าเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ให้มาดูรายชื่อสอบ 25 ม.ค. 2562 (ช่างที่ต้องสอบ ช่างยนต์ ช่างกลระบบปกติ และ ช่างไฟฟ้า ระดับ ปวช.) ส่วนสาขาที่ไม่ได้สอบมารับซองมอบตัวในวันที่ 25 ม.ค. 2562 ได้เลย และเตรียมมอบตัวในวันอาทิตย์ที่ 10 ก.พ. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ๒๕๖๑

แจ้งเรื่อง-ลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียน 2-2561

ค่าหน่วยกิตนักเรียน-นักศึกษาระดับ ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 2561

ค่าหน่วยกิตนักเรียน-ปวช.23-ปวส.2-ภาคเรียนที่1-61

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา #เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ …

Continue reading

กำหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

:: กำหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 25 …

Continue reading

กำหนดการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน​ ปีการศึกษา​ 2560

ข้ามไปยังทูลบาร์