ข้ามไปยังทูลบาร์

Category: งานทะเบียน

แบบฟร์อมคำร้องต่างๆของสถานศึกษา

Download

ประกาศ!! นักเรียนที่มาสมัครเรียนเพื่อเข้าเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ให้มาดูรายชื่อสอบ 25 ม.ค. 2562 (ช่างที่ต้องสอบ ช่างยนต์ ช่างกลระบบปกติ และ ช่างไฟฟ้า ระดับ ปวช.) ส่วนสาขาที่ไม่ได้สอบมารับซองมอบตัวในวันที่ 25 ม.ค. 2562 ได้เลย และเตรียมมอบตัวในวันอาทิตย์ที่ 10 ก.พ. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ๒๕๖๑

แจ้งเรื่อง-ลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียน 2-2561

ค่าหน่วยกิตนักเรียน-นักศึกษาระดับ ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 2561

ค่าหน่วยกิตนักเรียน-ปวช.23-ปวส.2-ภาคเรียนที่1-61

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา #เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สาขาเทคโนโลยีการเชื่อม(ต่อเนื่อง) ระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2561 59832_ใบสมัครป.ตรีโปสเตอร์ ป.ตรี ตารางกำหนดการรับสมัคร ระดับปริญญาตรี

กำหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

:: กำหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 – รับสมัครกลุ่มโควตา และ กลุ่มสมัครสอบ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) – สถานที่รับสมัคร : งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา (ตึกอำนวยการ) – แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา ให้เรียบร้อย และมาสมัครด้วยตนเอง #หลักฐานในวันสมัครของกลุ่มโควตา – รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป – สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน – สำเนาแสดงผลการเรียน ใบ ปพ.1 เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (2.50 ขึ้นไป) – สำเนาเอกสารแสดงความสามารถพิเศษ (เฉพาะผู้ที่ใช้โควตาความสามารถพิเศษ) – ค่าสมัคร 200 บาท (สำหรับ ปวส.) #หลักฐานในวันสมัครของกลุ่มสมัครสอบ – รูปถ่าย …

Continue reading

กำหนดการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน​ ปีการศึกษา​ 2560

thThai
en_USEnglish thThai