ข้ามไปยังทูลบาร์

กุมภาพันธ์ 2020 archive

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดหุ่นยนต์เชื่อม  Download คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี2563 Download

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดแผงทดสอบมาตรฐาน สาขางาน PCL (หุ่นยนต์อุตสาหกรรม) Download คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ Download

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมพร้อมสื่อพื้นฐานด้านวิศวกรรม Download คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ Download

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกอบรมการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร (HMI)  Download คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ Download

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง ประชาวิจารณ์ ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกาดการซื้อ ชุดปฏิบัติการสอนและเทคนิคระบบรถยนต์ไฟฟ้าแรงดันสูง Download

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ งบประมาณปี 2563 Download

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง ประกวดราคาชื้อชุดฝึกปฏิบัติการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการประสานด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2563 Download

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download

thThai
en_USEnglish thThai