กุมภาพันธ์ 2019 archive

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

ประการที่ 1 ข้อมูลสถานศึกษาDownload ประการที่ 2 บุคลากร …

Continue reading

ประกาศ ขอยกเลิกประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสารแนบDownload

ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมบนโมบาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

scan0563Download scan0564Download

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เอกสารแนบDownload

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมบนโมบาย

scan0561Download

ข้ามไปยังทูลบาร์