ธันวาคม 2018 archive

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความหยาบผิวและรูปทรงของชิ้นงาน (Surface Roughness/Contour Measuring Machine)

scan0544Download

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดขนาดด้วยระบบวิชั่น แบบ CNC (CNC Vision Measuring System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

scan0541Download

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

scan0540Download

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ 2562Download …

Continue reading

ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหาร (หอประชุมชั้น 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบDownload

รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานเทคนิคยานยนต์ ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ (ปวส.) ระดับภาค ปีการศึกษา 2561

กำหนดการแข่งขันฯDownload ตารางการแข่งขันทักษะ ระดับชาติ …

Continue reading

ข้ามไปยังทูลบาร์