ธันวาคม 3, 2018 archive

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ 2562Download …

Continue reading

ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหาร (หอประชุมชั้น 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบDownload

รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานเทคนิคยานยนต์ ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ (ปวส.) ระดับภาค ปีการศึกษา 2561

กำหนดการแข่งขันฯDownload ตารางการแข่งขันทักษะ ระดับชาติ …

Continue reading

ข้ามไปยังทูลบาร์