พฤศจิกายน 2018 archive

คำสั่ง เอกสารอ้างอิง

https://drive.google.com/open?id=170TPN_Zx_CvOVvBYH5x7Q …

Continue reading

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดความหยาบผิวและรูปทรงของชิ้นงาน (Surface Roughness/Contour Measuring Machine)

scan0523Download

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือวัดขนาดด้วยระบบวิชั่น แบบ CNC (CNC Vision Measuring System)

scan0522Download

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดฝึกปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ

scan0521Download

ประกาศ ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องมือวัดขนาด 3 มิติแบบ CNC (CNC Coordinate Measuring Machine) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 -16.30 น.)

scan0524Download

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู

ประกาศ เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

scan0520Download

ข้ามไปยังทูลบาร์