ข้ามไปยังทูลบาร์

ตุลาคม 2018 archive

ประกาศ เรื่อง เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบฟอร์มโครงการปี 2562

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

แบบฟอร์มกรอกข้อมูล

1.แบบฟอร์มกรอกข้อมูลหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับ กศน. โครงการการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กำหนด ส่งรายวิชา วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ อีเมล์ kasetsun@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.094-9269526 อ.เกษตรสันต์ จันทรา 2.แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสรุปผลการสำรวจ อุปสงค์ – อุปทาน แรงงาน และข้อมูล อุปสงค์ – อุปทาน แรงงาน จังหวัด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว กำหนดส่งข้อมูล วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่ อีเมล์ kasetsun@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.094-9269526 อ.เกษตรสันต์ จันทรา

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 2)

thThai
en_USEnglish thThai