ตุลาคม 2018 archive

ประกาศ เรื่อง เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

scan0510Download scan0511Download scan0512Download scan …

Continue reading

แบบฟอร์มโครงการปี 2562

แบบฟอร์มโครงการDownload

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

scan0508Download

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

scan0507Download

แบบฟอร์มกรอกข้อมูล

1.แบบฟอร์มกรอกข้อมูลหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับ กศน. โครงก …

Continue reading

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 2)

scan0506Download

ข้ามไปยังทูลบาร์