ข้ามไปยังทูลบาร์

มิถุนายน 2018 archive

วิชา คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ รหัส 2105-2101 ครูบรรพต จันทร์แดง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

คำนำ สารบัญ ปกเอกสารประกอบการสอน สอบปลายภาค หน่วยที่ 1 สมการเชิงเส้น หน่วยที่ 2 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น หน่วยที่ 3 กฎของเคอร์ชอฟฟ์ หน่วยที่ 4 ดีเทอร์มิแนนซ์ หน่วยที่ 5 เมชเคอร์เรนต์ หน่วยที่ 6 โนดโวล์ทเตจ หน่วยที่ 7 ท.โครงข่ายไฟฟ้า หน่วยที่ 8 จำนวนเชิงซ้อน หน่วยที่ 9 วงอนุกรมRLC หน่วยที่ 10 เรื่องวงจรขนาน RLC_AC หน่วยที่ 11 ระบบสามไฟฟ้าเฟส หน่วยที่ 12 การวิเคราะห์วงจรTransientเบื้องต้น หน่วยที่ 13 การประยุกต์ใช้คณิตอิเล็กฯ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติการ-ประจำปีงบประมาณ-2561

แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ (ระยะ ๕ ปี)

แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2560-2564

thThai
en_USEnglish thThai