ข้ามไปยังทูลบาร์

มีนาคม 2018 archive

ค่าหน่วยกิตนักเรียน-นักศึกษาระดับ ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 2561

ค่าหน่วยกิตนักเรียน-ปวช.23-ปวส.2-ภาคเรียนที่1-61

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการงบประมาณ 2561

ประกาศ..เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560

scan0464

ประกาศ..เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560

scan0463

แจ้ง..เปลี่ยนเดือนปฐมนิเทศ ทั้งระดับ ปวช.1 และ ปวส.1

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2561

งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา

thThai
en_USEnglish thThai