งานบุคลากร

งานบุคลากร รับสมัครครูช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2556

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง    การับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู 
--------------------------------------------