ประกาศการรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาโควต้าทุนเรียนฟรีและโควต้าคัดเกรดเฉลี่ยโดยไม่ต้องสอบคัดเลือกประจำปีการศึกษา2551

โครงการทุนเรียนฟรี ระดับ ปวช. และ ปวส. (มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.50) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 31 มกราคม 2551 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)แผนกละ 3 คนประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551(มาสมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียน)
โควตาคัดเกรดเฉลี่ยโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ระดับ ปวช. แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างกลโรงงาน (มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.75) แผนกช่างก่อสร้าง, ช่างเชื่อมโลหะ, ช่างยนต์, ช่างเทคโนโลยีโทรคมนาคม (มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50)
ระดับ ปวส. แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม (มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.75) แผนกช่างก่อสร้าง, ช่างเทคนิคโลหะ, ช่างเทคโนโลยีโทรคมนาคม (มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50)
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2551 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) มาสมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียน สมัครก่อนได้ก่อน ค่าใช้จ่ายเบื่องต้นในวันมาสมัครเรียนคือ ระดับปวช.จ่าย 1400 บาท ระดับ ปวส. จ่าย 1500 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายและรายละเอียดอื่นๆจะแจ้งในวันมาสมัครเรียน

ไฟล์แนบขนาด
ประกาศการรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาโควต้าทุนเรียนฟรีและโควต้าคัดเกรดเฉลี่ยโดยไม่ตอ้งสอบคัดเลือกประจำปีการศึกษา2551.doc29 KB