นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คำสั่งนิเทศฝึกงานนักเรียน-นักศึกษาภาคเรียนที่1/2557 9 สัปดาห์หลัง

คำสั่งนิเทศฝึกงานนักเรียน-นักศึกษาภาคเรียนที่1/2557 9 สัปดาห์หลัง

ประกาศ สอบราคาซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่น้ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

ประกาศ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 14 เครื่อง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 14 เครื่อง
ของแผนกช่างก่อสร้าง

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึก แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 194 รายการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุฝึก แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 194 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
(วัสดุฝึกอบรมการประกอบและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
(วัสดุฝึกแผนกวิชายานยนต์ จำนวน 162 รายการ)

Fix It Center อบต.บางโรง อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

2 (47).JPG 2 (77).JPG 2 (85).JPG 2 (94).JPG

ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร๋าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
(เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้)

SAR 56

ประกาศ ให้นักเรียน-นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 กรอกข้อมูล V-Cop

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม

IMG_9462.JPG IMG_9452.JPG IMG_9410.JPG IMG_9428.JPG

การประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2557

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2557  วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมอินจันท์ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  โดยในการประชุมครั้งนี้มีประธานอาชี

IMG_9324.JPG IMG_9334.JPG IMG_9337.JPG IMG_9343.JPG

ตารางเวรยามประจำเดือนกรกฎาคม 2557

กิจกรรม>>วันสุนทรภู่

1.JPG IMG_8936.JPG IMG_8959.JPG IMG_9043.JPG
Syndicate content