นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
1. ออสซิลโลสโคป 100 MHz จำนวน 15 เครื่อง
2. เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง
3. เครื่องกัด ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุฝึก แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม จำนวน 33 รายการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุฝึก เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ของแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม จำนวน 33 รายการ

ขอเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์แบบสรุปรายการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) แบบสรุปรายการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

กติกาและใบสมัครการแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ระดับภาคตะวันออกและกทม.

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ นายบรรพต จันทร์แดง หมายเลขโทรศัพท์ 081-636-6483
หมายเหตุ 1.สถานที่ทำการจัดการแข่งขันจัดที่ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องกัด ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องกัด ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง

ประกาศ สอบราคาซื้อออสซิลโลสโคป 100 MHz จำนวน 15 เครื่อง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้้อออสซิลโลสโคป 100 MHz จำนวน 15 เครื่อง

ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
1. เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง
2. เครื่องกัด ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง

โครงการอาชีวศึกษาสร้างผู้ประกอบการใหม่

DSC_8672.jpg DSC_8670.jpg DSC_8668.jpg DSC_8674.jpg

ประชาสัมพันธ์แผนธุรกิจ ตามโครงการอาชีวศึกษาสร้างผู้ประกอบการใหม่ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ขอประชาสัมพันธ์ แผนธุรกิจในโครงการอาชีวศึกษาสร้างผู้ประกอบการใหม่ของแผนกช่างยนต์และช่างอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารดังแนบ

ประกาศเรื่องปรับปรุงระบบ ศธ02 ชั่วคราว

เนื่องด้วยระบบ ศธ 02 มีปัญหาในการเชื่อมต่อระบบ จึงขอปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

ขอเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 2)

ขอเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณเฉพาะครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 2)
1. เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง
2. เครื่องกัด ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบ DC ขนาด 300 A จำนวน 3 เครื่อง

ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ออสซิลโลสโคป ขนาด 100 MHz จำนวน 15 เครื่อง

Syndicate content