Tag: แข่งขันทักษะ

เอกสารรายการอุปกรณ์การแข่งขันทักษะการติดตั้งท่อร้อยสาย

ดาวน์โหลดเกณฑ์รายการอุปกรณ์กำหนดการ-การแข่งขันทักษะการต …

Continue reading

เอกสารแข่งขันทักษะช่างยนต์

เอกสารแข่งขันทักษะ ดาวน์โหลดที่นี่ แจ้งข้อมูลข่าวสารเพิ …

Continue reading

ข้ามไปยังทูลบาร์