Skip to toolbar

คณะผู้บริหาร

ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

 

นายธวัช ถ้วยทองคำ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์

รองฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวสมจิตต์ อุระงาม

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายรุ่งเรือง สูยะนันทน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

en_USEnglish
thThai en_USEnglish