คณะผู้บริหาร

ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

นายธวัช ถ้วยทองคำ
นางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์
นางสาวสมจิตต์ อุระงาม
นายรุ่งเรือง สูยะนันทน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

en_USEnglish