📌แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส. 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ปฐมนิเทศ ระดับ ปวช.1 (วันที่ 29 มิถุนายน 2563) – ช่างยนต์ – ช่างกลโรงงาน – ช่างเทคนิคการผลิต – ช่างเชื่อมโลหะ – ช่างเมคคาทรอนิกส์ ปฐมนิเทศ ระดับ ปวช.1

Read more

แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครอง📍 ประจำปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 ระดับ ปวส.2 (รอบเช้า 8.30-12.00) ระดับ ปวช.3 (รอบบ่าย 13.00-16.00) วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 ระดับ ปวช.2 (รอบเช้า 8.30-12.00)

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคทฤษฎีและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.)

Read more

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (รอบ๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ต่อเนื่อง) ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Read more

ประกาศ แบบฟอร์มใบสมัคร ป.ตรี 1.ใบสมัครป.ตรีสาขาเทคโนโลยีการเชื่อม(ต่อเนื่อง) คนมีงานทำ 1.ใบสมัครป.ตรีสาขาเทคโนโลยีการเชื่อม(ต่อเนื่อง) โควตา นักศึกษาเรียนดี (เกรดเฉลี่ย 3.00)

Read more
thThai