ข้ามไปยังทูลบาร์

Category: งานประชาสัมพันธ์​

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู Download

📌แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส. 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ปฐมนิเทศ ระดับ ปวช.1 (วันที่ 29 มิถุนายน 2563) – ช่างยนต์ – ช่างกลโรงงาน – ช่างเทคนิคการผลิต – ช่างเชื่อมโลหะ – ช่างเมคคาทรอนิกส์ ปฐมนิเทศ ระดับ ปวช.1 (วันที่ 30 มิถุนายน 2563) – ช่างไฟฟ้ากำลัง – ช่างอิเล็กทรอนิกส์ – ช่างโทรคมนาคม – ช่างก่อสร้าง ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับ ปวส.1 (วันที่ 2 กรกฎาคม 2563) พร้อมกันทุกแผนกช่าง ** การแต่งกายให้ นักเรียน นักศึกษาแต่งกายชุดนักเรียนจากโรงเรียน หรือวิทยาลัยเดิม และให้มาโดยพร้อมเพียงกันเวลา 07.45 น. ** ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา ทุกคนต้องผ่านการคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid …

Continue reading

📢แจ้ง นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ การปฐมนิเทศ และการตรวจสุขภาพ ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563

แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครอง📍 ประจำปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 ระดับ ปวส.2 (รอบเช้า 8.30-12.00) ระดับ ปวช.3 (รอบบ่าย 13.00-16.00) วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 ระดับ ปวช.2 (รอบเช้า 8.30-12.00) ระดับ ปวส.1 (รอบบ่าย 13.00-16.00) วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563ระดับ ปวช.1 (รอบเช้า 8.30-12.00)- ช่างไฟฟ้ากำลัง- ช่างช่างยนต์- ช่างเชื่อมโลหะ- สาขาเทคนิคการผลิตระดับ ปวช.1 รอบบ่าย (13.00-16.00)- ช่างกลโรงงาน- ช่างอิเล็คทรอนิกส์- ช่างโทรคมนาคม- เมคคาทรอนิกส์- ช่างก่อสร้างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID-19) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านให้ความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยมาทุกคน

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคทฤษฎีและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (รอบ๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ต่อเนื่อง) ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาปีการศึกษา 2562

ประกาศ แบบฟอร์มใบสมัคร ป.ตรี 1.ใบสมัครป.ตรีสาขาเทคโนโลยีการเชื่อม(ต่อเนื่อง) คนมีงานทำ 1.ใบสมัครป.ตรีสาขาเทคโนโลยีการเชื่อม(ต่อเนื่อง) โควตา นักศึกษาเรียนดี (เกรดเฉลี่ย 3.00)

thThai
en_USEnglish thThai