Category: งานประชาสัมพันธ์​

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2562

เอกสารแนบDownload

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคทฤษฎีและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ป.ตรีDownload

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (รอบ๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ต่อเนื่อง) ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครนักศึกษาโควต …

Continue reading

ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาปีการศึกษา 2562

ประกาศ แบบฟอร์มใบสมัคร ป.ตรี 1.ใบสมัครป.ตรีสาขาเทคโนโลยีการเชื่อม(ต่อเนื่อง) คนมีงานทำ 1.ใบสมัครป.ตรีสาขาเทคโนโลยีการเชื่อม(ต่อเนื่อง) โควตา นักศึกษาเรียนดี (เกรดเฉลี่ย 3.00)

ใบสมัครป.ตรี (เทคโนโลยีการเชื่อม)กลุ่มคนทำงานDownload ใ …

Continue reading

รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานเทคนิคยานยนต์ ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ (ปวส.) ระดับภาค ปีการศึกษา 2561

กำหนดการแข่งขันฯDownload ตารางการแข่งขันทักษะ ระดับชาติ …

Continue reading

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา #เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ …

Continue reading

ยินดีต้อนรับ​

วิทยาลัย​เทคนิค​ฉะเชิงเทรา​ยินดีต้อนรับ​ ผู้บริหาร​ ครู …

Continue reading

ข้ามไปยังทูลบาร์